Tác động của máy lạnh tới môi trường sống

Bạn có biết về hại của máy lạnh tới môi trường sống?

Tác động của máy lạnh tới môi trường sống như thế nào? Phải công nhận máy lạnh mang lại sự mát mẻ nhưng nó cũng ảnh hưởng to lớn tới môi trường sống nên cần cân nhắc sử dụng đúng mức, hạn chế tác động tiêu cực làm trái đất nóng lên.

Xem thêm tin về máy lạnh: